အတက္အက်

တက္ျပီးရင္ ျပန္က်ေလ့မရွိတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြလိုပဲ..
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေတြက တရိပ္ရိပ္၊

တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ေတြက တလူလူ၊

ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ထြားၾကိဳင္းလာေနတဲ့ အတၱေတြ၊

ထားရာေန ေစရာသြား.. ပစ္ခ်ခဲ့တဲ့ေနရာ က်န္မေနရစ္တတ္ေတာ့ဘဲ

ေရွ႕သို႔သာလွမ္းခ်ီေနတဲ့ ဘဝင္နဲ႔မာနတပ္ေပါင္းစု၊

ဘယ္ဘက္ၾကည့္ၾကည့္ တက္ရိပ္ေတြခ်ည္းသာ။
ရွားရွားပါးပါး…… က်ေနဆဲနဲ႔ က်ရိပ္က်ေျခ ဆက္ရွိေနတာတခုကေတာ့

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္းမ်ား။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s