if i die now, …

အလြန္အမင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔လ်က္ ေအးေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္သည္ဆိုေသာ ကိရိယာပင္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ေအးျမျခင္းငွာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အႏွီတခုေသာ ေန႔လယ္ခင္းတစ္ခုတြင္ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း အမ်ားသူငါ ၾကည့္ျမင္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေသာ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္တြင္ ကပ္ႏိုင္သမွ် ကုတ္ကပ္ထိုင္ေနခ်ိန္။ ကၽြႏု္ပ္၏ေရွ႔ေမွာက္တြင္ကား ကိုးနတ္ရွင္ ၾကြတခ်က္ မၾကြတခ်က္ ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ လယ္ေတာတစ္လံုးခ်လ်က္ ဟိုသည္ကို ဆည္းပူးေလ့လာသေယာင္ ဤသည္ကို ေစ့ငုသံုးသပ္သေယာင္ေသာ အမႈကိုျပဳလ်က္ ကိုးနတ္ရွင္ ၾကြလာလို ၾကြလာျငား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ခလုတ္မ်ားစြာထဲမွ ျပန္လည္သစ္ဆန္းမႈခလုတ္တစ္ခုကို တြင္တြင္ႏွိပ္လ်က္ ရွိေနေတာ့ေခ်သည္တည့္။

ေအးေဆးျငိမ္သက္စြာ ေနႏိုင္ျခင္းဘက္၌ ပါရမီအခံနည္းပါးရွာေသာ ကၽြႏု္ပ္သည္ စဥ္းငယ္ခန္႔မွ်ေသာ အခ်ိန္၌ပင္ ပ်င္းရိျငီးေငြ႔လာလ်က္ မည္သူ႔အား ေႏွာင့္ယွက္ရေသာ္ သင့္ေတာ္ေလအံ့ဟု ၀ဲယာ ေဘးဘီအား ရႈစားလတၱံ႔ေလလွ်င္။ မိန္႔မိန္႔အိန္႔အိန္႔ၾကီး ထိုင္လ်က္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၌ အာရံု၀င္စားေနအံ့ေသာ၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျဖင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ရွိေသာ၊ မုန္႔ဖုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တြင္တြင္ၾကီး ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ရွိေသာ အေပါင္းအသင္းေရာင္းရင္းမ်ားကို ျမင္ေခ်သည္ ဟူလို။ အႏွီတြင္ပင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေခါင္းထဲ၌ အနီေရာင္၊ အနက္ေရာင္ ေရာေႏွာလ်က္ ေတာက္ပေသာ အေတြးအမွ်င္တခ်ိဳ႕ လင္းလက္လာေခ်သတည္း။ အၾကင္သူတို႔အား ဒုကၡေပးေတာ့အံ့။

ယခုလက္ငင္း ကၽြႏု္ပ္ေသလြန္သြားခဲ့ေသာ္ အေဆြတို႔ မည္ေရြ႕မည္မွ်ကာလအထိ ကၽြႏ္ုပ္အား သတိရေနမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္၏ ရုပ္ခႏၶာ ႁမႈပ္ႏွံရာသို႔ အေခါက္အခါမည္မွ် သင္လာျဖစ္မည္ဟု ထင္သနည္း။ တို႔ႏွယ္ ဤႏွယ္ သို႔ႏွယ္ သည့္ႏွယ္ အေမးမ်ားအား ကံဆိုးရွာေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေရာင္းရင္းမ်ားထံ ပို႔လႊတ္၍ အႏွီတို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအား ဖ်က္ဆီးေခ်ၿပီတမံု႔။ အၾကင္သူတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား သတိမရ၊ ခ်က္ခ်င္းေမ့ပါမည္ဟု ေျဖလတၱံေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ျခင္းကို ခံရလတၱ႔ံ။ အစဥ္အၿမဲ နစၥဒူ၀ အမွတ္ရေနမည္ ဆိုပါလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသာ အေျဖကိုေပး၏ဟု ကၽြႏ္ုပ္၏ ရစ္ျခင္း ဂ်ီျခင္းကို ခံရလတၱံ႔။ မ်က္ေမွာက္ကာလကဲ့သို႔ေသာ ေျမၾကီးမ်ား ရွားပါးလာရာ ေခတ္ၾကီးထဲတြင္ အသံုးမက်ေတာ့ေသာ ရုပ္ခႏၶာအတြက္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းႏွင့္ ေလးေပ ေျခာက္ေပဟူေသာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ က်င္းၾကီးတစ္က်င္းရႏိုင္အံ့။ အလံုးစံုကို ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ရေပမည္ မဟုတ္ပါတကား။ သို႔ေၾကာင့္ ႁမႈပ္ႏွံရာ အရပ္ေဒသသို႔ မည္ေရြ႕မည္မွ် လာေရာက္ပါမည္ဟုဆိုခဲ့ေခ်ေသာ္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုဆိုသည္ဟူေသာ ေထာင္ေခ်ာက္သို႔ အၾကင္တို႔ သက္ဆင္းရလတၱံ႔။

ေျခေျချမစ္ျမစ္ တိတိက်က် ဆိုရေလေသာ္ အႏွီယခုပင္ေသလြန္ခဲ့ေသာ္ ဟူေသာ ေမးခြန္းကား ယခုမွ ေခ်ာက္ခ်ေႏွာင့္ယွက္လို၍ ထြက္လာေသာ ေမးခြန္းကား မဟုတ္ပါေခ်။ ေရွးမဆြကပင္ အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္သႏၱန္၌ စြဲထင္ကပ္ျငိလ်က္ရွိေသာ အေမးပင္ျဖစ္ေခ်၏။ လူဆိုသည္ကား တခ်ိန္ခ်ိန္၌ ေသလြန္ရမည္။ အၾကင္သူ တဦးတေယာက္မွ ေရွာင္လြဲျခင္းငွာ မစြမ္းသာ ဟူလို။ အသို႔ေသာ္ ေမြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္သံုးဆယ္ပင္ မျပည့္မီ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ျဖဳတ္ခနဲ ေသလြန္သည္ရွိေသာ္ အရြယ္ေကာင္းစဥ္ ေၾကြလြင့္ရွာသည္ဟု စုတ္တသပ္သပ္ ရွိေခ်မည္မွာ မလြဲ။ လက္ခေမာင္းထခတ္သူလည္း မရွိဘူးဟု ေျပာႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို အသာထား၊ ကၽြႏု္ပ္ကဲ့သို႔ေသာ လူသာမန္ပါမႊားကေလး ေသလြန္ေလလွ်င္ပင္ မ်က္ရည္လည္ရြဲ၀မ္းနည္းမည့္သူမရွားသကဲ့သို႔ ၿပံဳးေထ့ေထ့ လုပ္မည့္သူလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။ အၾကင္သူအားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္ဟူေသာ အမည္နာမကို မည္ေရြ႔မည္မွ် အမွတ္ရေနၾကမည္နည္း။

ယထာဘူတက်က် ေစ့ငုသံုးသပ္ေသာ္ ကိစၥမ်ားေျမာင္လူတို႔ေဘာင္ ဟုဆိုလတၱ႔ံေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူတစ္ေယာက္သည္ ေသလြန္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား စကၠန္႔မလပ္ အမွတ္ရတမ္းတေနရန္ ဟူသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရာႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေသာ အမႈပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ေမ့ေလ်ာ့လိုက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား အေၾကာင္းတစံုတခု၊ အျဖစ္အပ်က္တစံုတရာ၊ ေန႔ရက္တခ်ိဳ႕တေလ တိုက္ဆိုင္မွသာ ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့လာသည္သာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေလ၏။ အသို႔ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္မွသာ ထူး၍ ကၽြႏ္ုပ္ေသလြန္ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္အား တစိုက္မတ္မတ္ သတိရတမ္းတေနရန္ အလိုရွိသည္ေလာ။ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္ပါေလ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ အမည္နာမကို ျမည္တမ္းလ်က္ တငိုငိုတရယ္ရယ္ ျဖစ္ေနမည့္ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အလိုမရွိပါေပ။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ဘဇာေၾကာင့္ အထက္ပါကဲ့သို႔ အေမးမ်ိဳးေတြးမိအံ့နည္း။ ေမးမိအ့ံနည္း။

မွန္ေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရြယ္မလြန္ခင္ ေသလြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ က်န္ရစ္သူတို႔ မည္သို႔ ေတြးေတာျပဳမူၾကမည္ကို အလြန္အမင္း သိခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေပသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ ျဖစ္သင့္သည္ မျဖစ္သင့္သည္ အပထား၊ တမလြန္သို႔ ခရီးမႏွင္မီ အခ်ိန္သံုးရက္ခန္႔ လိုခ်င္လွေပသည္။ အႏွီသံုးရက္အေတာအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္သြားလို၊ ေတြ႔လိုသူတို႔အား တိတ္တဆိတ္ ၾကည့္ရႈလ်က္ အၾကင္သူတို႔ မည္သို႔ျပဳမူသည္ကို သိလိုလွေပသည္။ ေနာင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာကာလတြင္လည္း တိတ္တဆိတ္ျပန္လာ၍ ထိုသူတို႔အား တဖန္ၾကည့္ျမင္လိုေလေခ်သည္တည့္။ အထူးအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ အစ္ကိုေတာ္ ႏွစ္ေယာက္အား အလြန္တရာ ေစာင့္ၾကည့္လိုလွသည္။ ဘဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အၾကင္သူႏွစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္ေသလြန္သည္ ရွိေသာ္ ငါတို႔ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာလုရာ၊ ရုပ္ရွင္လုၾကည့္ရာ၊ ငါတို႔ အ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ားအား မ်က္ေစာင္းထိုးရာ၊ ငါတို႔အား အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာ ပြစိတိုက္ရာ၊ ငါတို႔အျပစ္ျမဴမႈန္မွ်အား ဟိမ၀ႏာၱသဖြယ္ ေျပာဆိုတိုင္ေတာရာ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ မရွိေလေတာ့ ဟူ၍ ပြဲလမ္းသဘင္ပင္ ၀ွဲခ်ီးက်င္းပေနမည္လားဟု သံသယ၀င္မိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္တည့္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အႏွီကား အသံုးမ၀င္ အဆင္မေျပေသာ ခ်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္တမံု႔။

ဤသို႔ ဤႏွယ္ေတြးေတာေနျခင္းကို ေစ့ငု၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ င့ံလင့္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္က မွားေခ်မည္တည္း။ ဘြင္းဘြင္း ရွင္းရွင္း ဖြင့္ဟရေသာ္.. ကၽြႏ္ုပ္သည္ကား ကားလမ္းကူးရင္း ကားတိုက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေပ၏။ ေလယာဥ္စီးရင္း ေလယာဥ္ပ်က္က်မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ ေရထဲဆင္းရင္း ေရနစ္မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ မီးခလုတ္ဖြင့္ရင္း ဓါတ္လိုက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ ကြင္းေခါင္ေခါင္တြင္ မိုးၾကိဳးပစ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ ေလဆင္ႏွာေမာင္းထဲ လြင့္ပါသြားမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ အစားစားရင္း စားပို႔နင့္မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ မတည့္ေသာအစာမ်ား အတူတြဲစား၍ အစာအဆိပ္သင့္မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ လမ္းသြားရင္း လူမွားဓါးထိုးခံရမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကား လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း တိုက္ေပၚမွ ပန္းအိုး ျပဳတ္က်မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ ေခြးရူးအကိုက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ ေျခေခ်ာ္ျပဳတ္က်၍ ေက်ာက္တံုးႏွင့္ေခါင္းရိုက္မိမည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ မျမင္မစမ္းသြားရင္း ေျမာင္းထဲက်မည္ကို ေၾကာက္ေလ၏။ အဆံုးစြန္ေသာ္ ေရေသာက္ရင္း ေရသီးမွာကိုပင္ ေၾကာက္ေလေတာ့သည္ဟူသတည္း။ ။

(ပိတ္ရက္သံုးရက္တြင္ ဂ်က္ကြမ္းျခံကုန္း၏ ဘုတ္အုပ္စာေပမ်ားအား တြင္တြင္ၾကီး ဖတ္ရႈၿပီးသကာလ ထိုသို႔ႏွင္ႏွင္ စာမ်ိဳးေရးၾကည့္ရေသာ္ သင့္ေတာ္ေလအံ့ဟု မတန္မရာ ေတြးေတာလ်က္ ဤစာပိုဒ္အား ေရးျခစ္မိေလေတာ့သတည္း။ ဤကား စကားခ်ပ္)

6 thoughts on “if i die now, …

  1. အခုအခ်ိန္ေသသြားရင္ေတာ့ အပုပ္ေကာင္ကေတာ့ ျမန္ျမန္ေျခာက္သြားမွာေသခ်ာတယ္ .. ေနအရမ္းပူေနလို့ … 😀

  2. ဒါေၾကာင့္ထင္ေနတာ.. ဘယ္လိုေတြ ေရးေနပါ့လိမ့္လို႔…
    ေသ လည္း ေအး တာ ပါပဲဟာ… ကိုယ္ေသရင္ လည္း ကိုေက်ာ္သူ ရွိေနေတာ့မပူရဘူး… ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား.. ငါ ဒီမွာေသလည္းမပူရဘူး.. insurance ရွိတယ္.. 😀

  3. ေကာင္းသားပဲ အမိရဲ႕။ ငယ္မူေပ်ာက္ေအာင္ ေရးႏိုင္တာ လြယ္တာလိုက္လို႔ဗ်ာ။

  4. ငါသာ နင့္အကိုဆို မ်က္စိေနာက္သက္သာသြားတယ္ပဲ ေျပာမိမလား .. ဟီဟိ
    ဒါေပမယ့္ဟာ မ်က္စိေရွ႔မွာ ျပာယီးျပာယာေလးလုပ္ရွားေနတာေလး မျမင္ရရင္ အကိုေတာ္ႏွစ္ပါးေတာ့ ၀မ္းနည္းေနမွာ သတိရေနမွာ အေသအခ်ာ ..

  5. ၾကိဳက္တယ္.. အေရးအသားကထိတယ္..စကားခ်ပ္ကိုပိုၾကိဳက္တယ္ 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s