ပ်ာယီးပ်ာယာ .. သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ..

ဟိုဘက္တံခါးက ထြက္လာတယ္.. ပ်ာယီးပ်ာယာ..

ဒီဘက္တံခါးထဲ ထပ္၀င္တယ္.. သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ..

ပ်ာယီးပ်ာယာနဲ႔ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ကို ေမ့က်န္တယ္..

သုတ္သီးသုတ္ပ်ာနဲ႔ မလိုတာေတြ ယူလာတယ္..

ဟိုဘက္တံခါးထဲမွာ ဘာမွန္းမသိ ပ်ာယီးပ်ာယာႏိုင္လြန္းတယ္..

ဒီဘက္အ၀င္ေတာ့ နားေနတာေတာင္ သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ..

ဟူး……….

4 thoughts on “ပ်ာယီးပ်ာယာ .. သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ..

  1. ငါႏွယ္ေနာ္ မ်က္စိထဲကို ေ၀့ကို ျမင္ေယာင္မိတယ္
    တစ္ပံုစံတည္းပဲ ညီေျပာတာနဲ႔ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s