အခ်ိဳ႕ေသာ အာေရဘီယံ၃၃

တိမ္ေတြဟာ တေရြ႕ေရြ႕သြားေနၾကတယ္။
လူေတြဟာလည္း ကိုယ္နဲ႔ ဆိုင္ရာ ဘ၀ေတြမွာ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္
ျဖတ္သန္း သြားေနၾကတာပါပဲ။
တခ်ိဳ႕ရက္ေတြမွာ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကမယ္။
တခ်ိဳ႕ရက္ေတြက်ေတာ့ သိပ္မေကာင္းတာေတြ လုပ္မိခ်င္ လုပ္မိခဲ့ၾကမွာေပါ့။
တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ သူ႔တို႔ဘ၀ ခိုင္မာျမင့္မားလာေအာင္ တစ္ရက္ခ်င္း တစ္ရက္ခ်င္း
တည္ေဆာက္သြားၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕လူေတြက်ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အၾကီးၾကီးေတြ၊ စကားလံုး
အၾကီးၾကီးေတြနဲ႔ အေ၀းၾကီးက မေရာက္လာေသးတဲ့ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာကို
ထိုင္ေစာင့္ရင္း တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ ျဖဳန္းတီး ပစ္လိုက္ၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေရာက္လာတဲ့ ေန႔ေတြကို သူတို႔အတြက္ သက္သက္ပဲ သေဘာထားၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ေရာက္လာမယ့္ ေန႔ေတြကို တျခား လူေတြအတြက္
အလုပ္လုပ္ေပးဖို႔ ၾကိဳဆိုၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕လူေတြက ေန႔အသစ္ေတြမွာ အေတြ႕အၾကံဳ အသစ္ေတြရွာေတြ႕ၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက် ….
ေန႔အသစ္ေတြမွာ သံေယာဇဥ္ အသစ္ေတြ ထပ္ရွာေတြ႔တတ္ၾကတယ္။

(စာမ်က္ႏွာ-၈၃၊ အရိုး၊ အာေရဘီယံ ၃၃)

/* အထက္ပါ စာပိုဒ္ကေလးကေတာ့ စာေရးဆရာ အရိုးရဲ႕ အာေရဘီယံ ၃၃ ဆိုတဲ့
စာအုပ္ထဲကျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက်လို႔ ကူးထားရာကေန အားလံုးအတြက္
မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။
ဘယ္တခ်ိဳ႕ထဲမွာ ဘာမလဲလို႔ စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္မကေတာ့
အားလံုးေသာတခ်ိဳ႕ထဲမွာ ပါေနပါေတာ့တယ္။ */

One thought on “အခ်ိဳ႕ေသာ အာေရဘီယံ၃၃

  1. အဲဒီ အရိုးဟာ… အေတြးေကာင္းတယ္… ေရရွည္ေတြးႏိုင္ပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းရေတာ့မွာ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s