ဟုတ္

လူတစ္ေယာက္၏အမူအက်င့္ဟုဆိုရာတြင္ တမင္လုပ္ယူတဲ့အက်င့္၊ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့အက်င့္၊ သူ႔ဘာသာ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာတဲ့အက်င့္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို အတုယူရန္ထက္ဆိုးေသာအက်င့္ကိုျပဳျပင္ရန္မွာ ပိုမိုခက္ခဲတတ္ၾကသည္။ တမင္လုပ္ယူထားေသာအက်င့္ကိုဖယ္။ က်န္အက်င့္မ်ားတြင္မွ တခ်ိဳ႕အက်င့္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ျပဳမူေသာ္လည္း၊ တခ်ိဳ႕အက်င့္မ်ားမွာမူ ကိုယ္တိုင္ကမႏွစ္သက္ဘဲ၊ မသိစိတ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂရုမမူမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳမူမိတတ္ၾကသည္။

ကၽြန္မတြင္လည္း ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ႏွစ္သက္၍ လက္ခံထားေသာအက်င့္မ်ား႐ွိသလို၊ လက္မခံခ်င္ဘဲ လက္ခံ ထားရေသာအက်င့္မ်ားလည္း႐ွိသည္။ လက္မခံခ်င္ဟုဆိုရာတြင္လည္း လက္မခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ အက်င့္ဆိုးမ်ားသာမက ကၽြန္မကိုယ္တိုင္၏ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္သက္သက္ႏွင့္သာ မႏွစ္သက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားလည္း တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတို႔အနက္ ….. မႏွစ္သက္ဆံုးႏွင့္ ေန႔တိုင္းလုပ္ျဖစ္ေနေသာ အက်င့္တစ္ခုမွာ “ဟုတ္”………………………………

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းျမန္မာစကားတစ္လံုးျဖစ္သည့္ “ဟုတ္ကဲ့” ဆိုသည့္စကားေလးႏွစ္လံုးကို ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “ဟုတ္” ဟူ၍သာ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာစကားမ်ားပ်က္စီးမည္ စိုး၍ ဘာ၍ ဟူေသာ ပညာ႐ွင္ဆန္ေသာ အေတြးမ်ားကၽြန္မတြင္မ႐ွိပါ။ ကၽြန္မ၏အာ႐ံုတြင္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ႏိုင္သည္ဟု ခံစားမိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ မႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မႏွစ္သက္ပင္မႏွစ္သက္ေသာ္ျငား ေန႔စဥ္ကၽြန္မ၏ႏႈတ္မွ တဟုတ္ဟုတ္ ႏွင့္ ဟုတ္ေနသည္ကိုေတာ့ ၀န္ခံရေပမည္။ ဘယ္အခ်ိန္က ကၽြန္မပါးစပ္ထဲေရာက္လာမွန္း၊ ကၽြန္မရဲ႕ ဘယ္လိုအက်င့္ အမ်ိဳးအစားဟုသတ္မွတ္ရမွန္း မသိေတာ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အိမ္တြင္လည္း အိမ္တြင္မို႔၊ အလုပ္တြင္လည္း အလုပ္တြင္မို႔ သတိထားေနရင္းႏွင့္ပင္ “ဟုတ္” မိသြားျပန္သည္။ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နားေထာင္ရေသာအခါ မ်ားတြင္ပို၍ ပင္သိသာပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ ဟုတ္ကဲ့ေနရင္းႏွင့္ပင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ “ဟုတ္” ျဖစ္လာတတ္သည္။ စိတ္မပါပဲ ေခါင္းညိတ္ရေသာအခါမ်ိဳးတြင္လည္း “ဟုတ္” တတ္သည္။ စိတ္ပ်က္လာေသာ အခါမ်ားတြင္လည္း “ဟုတ္” တတ္သည္။ ဘာလို႔မ်ား ျပင္လို႔မရျဖစ္ေနပါလိမ့္လို႔လည္းေတြးမိပါသည္။

သူမ်ားေျပာဆိုေနတာကိုေတာ့ ဘာမွမခံစားမိလို႔ ဘာမွမေျပာလိုေပမယ့္ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေတာ့ ဒီ “ဟုတ္” ႀကီးကိုမေျပာခ်င္ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီ”ဟုတ္” ဆိုတာႀကီးကို ႀကိဳက္ကိုမႀကိဳက္ပါ။ ျပင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားပါဦးမည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s